Kotizacija

KOTIZACIJE:

Sudionici – članovi HPD-a / Predavanja: 1.500,00 kn

Sudionici – nečlanovi HPD-a / Predavanja: 1.900,00 kn

Kotizacija za dentalne asistente i dentalne higijeničare: 850,00 kn

Kotizacija za osobe u pratnji: 800,00 kn

Sudionici / Dodiplomski studenti: 350,00 kn*

*Dostaviti potvrdu o studentskom statusu na mail adresu: petra@conventuscredo.hr

**nakon 07.05.2019. cijene kotizacija povećavaju se za 200,00 kn 

 

RADIONICE: 

Radionica Prof. Sculeana: 1.000,00 kn

Ostale radionice: 500,00 kn*

* cijena po radionici

**nakon 07.05.2019. cijene radionica povećavaju se za 200,00 kn