Predavanja

Petak, 17.05.2019.

Predavanje 1

Uvod u periimplantitis

Sažetak predavanja:

 

Periimplantitis je teška komplikacija implantoprotetske rehabilitacije i predstavlja ozbiljan problem. Prosječna prevalencija iznosi 22%. Ovisno o stadiju perimplatitisa predviđena je i terapija. Terapija obuhvaća kombinaciju mehaničke i antiseptičke, te primjenu kemoterapeutika. U teškim slučajevima indicirani su resektivni, odnosno regenerativni kiruruški zahvati. Periimplantitis je izlječiv, ali dugoročan uspjeh naravno ovisi o suradnji pacijenta, prvenstveno o održavanju oralne higijene i redovitim dolascima na kontrolne preglede.

Predavanje 2

Terapija periimplantitisa: zdravorazumski pristup

Sažetak predavanja:

Biološke komplikacije oko dentalnih implantata u nekoj se mjeri čine neizbježnima – ne postoji implantološki sustav imun na periimplantitis. Trenutno nije dostupna niti jedna univerzalna metoda za liječenje periimplantitisa, a različiti klinički scenariji zahtijevaju različite pristupe liječenja. Iz tog razloga potreban je razuman pristup koji se temelji na trenutno dostupnim dokazima.

Predavanje 3

Rekonstrukcija kosti kod periimplantitisom zahvaćenih implantata

Sažetak predavanja:

Restauracije na dentalnim implantatima predstavljaju veliki dio modernog stomatološkog liječenja. U posljednjih 30 godina terapijski modaliteti s dentalnim implantatima pokazali su se učinkovitim iz svih funkcionalnih i estetskih aspekata. Premda im je stopa preživljavanja visoka, oko implantata može doći do gubitka kosti ili mekog tkiva ubrzo nakon implantacije, ili nakon dužeg perioda njihove uspješne funkcije. Neuspjesi i komplikacije u implantološkoj terapiji redoviti su dio stomatološke prakse današnjice.

Glavni izazov danas predstavlja pokušaj liječenja i zaustavljanja destruktivnog procesa ovih kliničkih komplikacija i, ako je moguće, vraćanje izgubljenih potpornih tkiva. Cilj predavanja jest prikazati i analizirati kliničke situacije u kojima postoji mogućnost pokušaja rekonstrukcije izgubljene koštane potpore zahvaćenih implantata, uz osvrt na etiološku pozadinu, specifičnost anatomske situacije i kirurški zahvat.

Predavanje 4

Kratki implantati u posteriornoj maksili – alternativa podizanju dna sinusa

Sažetak predavanja:

U područjima ograničenog volumena i loše kvalitete kosti, poput stražnje maksile, upotreba kratkih implantata je kontroverzna, a na ishod takvog liječenja može utjecati odgovarajuća stabilnost implantata i protokol rehabilitacije. Cilj predavanja jest predstaviti rezultate istraživanja o primarnoj i sekundarnoj stabilnosti ultra kratkih implantata te mogućnostima i ishodu rehabilitacije pacijenata izradom protetskih nadomjestaka koji povezuju kratke i duge implantate.

Predavanje 5

Nova klasifikacija parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja, hoće li doći do promjene u terapiji?

Sažetak predavanja:

Klasifikacija parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja potrebna je kliničarima za postavljanje ispravne dijagnoze i provođenje terapije, isto kao i znanstvenicima za istraživanje etiologije, patogeneze, prirode bolesti i postupaka liječenja. 2018. godine objavljena je nova klasifikacija parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja donšena na Svjetskoj radionici Europske federacije za parodontologiju i Američke akademije za parodontologiju održanoj u studenom 2017. godine u Chicagu, SAD. U predavanju će se prikazati nova klasifikacija parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja, naglasiti najznačajnije promjene u odnosu na klasifikaciju iz 1999. godine, te će nova klasifikacija biti dokumentirana kliničkim slučajevima.

Predavanje 6

Možemo li regenerirati samo intrakoštane džepove? Kirurgija nekonvencionalnih parodontnih defekata

Sažetak predavanja:

U parodontologiji je regeneracija i rekonstrukcija parodonta dobro poznata i sigurna. Suvremene kirurške tehnike povećale su prognozu preživljavanja zuba omogućavajući očuvanje teško kompromitiranih zuba. Unatoč tome, predvidljivost i indikacije za regenerativnu parodontologiju uglavnom su usmjerene na intrakoštane defekte. Intrakoštani defekti imaju potpornu arhitekturu koja omogućava stabilnost krvnog ugruška. Ipak intrakoštani defekti čine manjinu parodontnih koštanih defekata. Karakteristika parodontitisa često određuje vrstu koštanih defekata koji su ćešće suprakoštani, dehiscijencije, endo-periapikalni i furkacijski. Cilj predavanja je prikazati dostupne kliničke dokaze o terapiji takvih defekata te predložiti kliničke preporuke u terapiji istih.

Predavanje 7

Ozljeda zuba – kako do dugotrajnog uspjeha u liječenju?

Sažetak predavanja:

Temeljni cilj ovog predavanja je predstaviti precizne i detaljne upute o tome kako treba postupati s pacijentom koji je pretrpio dentalnu traumu od samog hitnog prijema pa sve do planiranja dugoročnog liječenja koje će ispuniti prije svega ispuniti pacijentove, ali i Vaše želje s funkcijskog i estetskog aspekta.

Prvi korak trebao bi uvijek biti odgovarajuće hitno liječenje traumatiziranog pacijenta, od prvog kontakta s ozlijeđenim pacijentom do okončanja prve posjete u ordinaciji dentalne medicine. Uzimanje anamnestičkih podataka, često i  heteroanamneze (od osoba koje dolaze u pratnji maloljetne osobe), iznimno je važan čimbenik u procjeni psihofizičkog stanja traumatiziranog pacijenta. Element koji svakako treba diferencijalno dijagnostički razmotriti kada se radi o maloljetnim pacijentima jest i aspekt fizičke traume u smislu zlostavljanja ili zanemarivanja djeteta.

Klinički pregled kao sljedeći korak, rendgen dijagnostika traume te ispitivanje vitaliteta neposredno prethode dijagnostičkoj procjeni nakon koje ste dužni pružiti pacijentu optimalni oblik liječenja, jer je taj prvi hitni zahvat na traumatiziranom zubu od neprocjenjive važnosti za daljnji tijek terapije i dugoročnu prognozu.

Definitivni dugoročan plan terapije pacijentu možete izložiti nakon što sami sagledate sve elemente procjene i ostvarenog učinka tijekom liječenja, a ona nerijetko uključuje i neizbježnu suradnju s drugim specijalističkim granama, osobito protetikom i ortodoncijom.

U ovom predavanju obradit će se i teme koje podrazumijevaju izradu splinta u svrhu stabilizacije ozlijeđenih zuba te nadoknadu izgubljenog tvrdog zubnog tkiva adhezijskim postupcima pomoću kompozitnih materijala uz sve endodontske aspekte traumatiziranog mladog trajnog zuba kao i mogućnosti u prevenciji nastanaka dentalnih ozljeda.

Predavanje 8

Renesansa endodoncije – materijali i tehnike

Sažetak predavanja:

Moderno doba dentalne medicine donijelo je porast ugradnje implantata zbog čega je endodontsko liječenje palo u drugi plan. Porastom saznanja o mogućim komplikacijama vezanima uz implantate, posebice nastankom periimplantitisa te gubitkom implantata, ponovno je porasla svijest za očuvanje vlastitih zuba. Budući da živimo u vremenu kada tehnologija i materijali znatno olakšavaju klinički rad, pred kliničara se postavljaju sve viši ciljevi – od dijagnoze do osiguravanja maksimalne skrbi pacijentu. Naglasak ovog predavanja je na endodontskom tretmanu zubi kod parodontoloških pacijenata. Biti će prikazan presjek različitih tehnika ispiranja korijenskih kanala, protokoli dezinfekcije te tehnike i materijali punjenja korijenskih kanala.

Predavanje 9

Optimiranje estetike lica. Moderni pristup, korak-po-korak, za predvidljivo poboljšanje osmijeha

Sažetak predavanja:

U suvremenoj kliničkoj stomatološkoj praksi poboljšanje estetike jedan je od glavnih razloga za liječenje. Kirurško produljenje kliničke krune zahtjevan je i često kompliciran postupak, osobito u prednjem dijelu gornje čeljusti i predstavlja značajan izazov kako za parodontologa, tako i za doktora dentalne medicine koji će protetski upravljati rezultatom mekog tkiva nakon zahvata. Plan terapije i sveobuhvatan pristup rekonstrukciji denticije nužni su prije bilo kakve kirurške intervencije. Odluka da se promijeni osjetljivo područje osmijeha pacijenta mora se donijeti nakon uspostavljanja parodontno-endodontske i restaurativne prognoze s obzirom na kliničke i radiografske podatke. Dijagnostički odljevni modeli i kirurške  šablone ključni su jer olakšavaju komunikaciju između stomatologa koji se bavi restaurativnim zbrinjavanjem i kirurga, što daje povoljne dugoročne rezultate.

Nove tehnologije kao što su Digital Smile Design (DSD), digitalni otisci i dijagnostički odljevi koji se koriste za izradu 3D tiskanih kirurških šablona mogu predstavljati korisne alate ako se uključe kao dio svakodnevne kliničke prakse. Pažljiva priprema i kliničko iskustvo uvijek su obvezni i nezamjenjivi u slučajevima kada su neophodni optimalni rezultati.

 

Predavanje 10

Neinvazivni estetski postupci – PRP/PRF, fileri i Botox

Sažetak predavanja:

Danas, više nego ikad, dostupni su nam sigurni i jednostavni injektibilni tretmani kojima možemo usporiti starenje i umanjiti znakove koje vrijeme ostavlja na licima naših pacijenata. I žene i muškarci danas jednako od nas očekuju da vratimo vrijeme unatrag, ne samo korekcijama na zubima, već i perioralnoj regiji. Tretmani hijaluronskom kiselinom su, možemo reći, “stara vijest”. Botox sve manjem broju naših kolega predstavlja bauk zbog široko dostupne kvalitetne edukacije, no pravi su hit u posljednje vrijeme poputno biološke tehnike primjene krvnih koncentrata s kojima u dentalnoj medicini imamo već dugogodišnje iskustvo. U ovom predavanju dotaknut ćemo se svih ovih postupaka i dati smjernice za njihovu sigurnu i uspješnu primjenu.

 

Subota, 18.05.2019.

Predavanje 1

Terapija pojedinačnih i multiplih recesija nakon ortodontske terapije

Sažetak predavanja:

Recesije gingive moguća su komplikacija nakon ortodontske terapije, a karakterizirane su resorpcijom bukalne ili lingvalne kosti te apikalnim pomakom mekih tkiva. Mogu se pojaviti i u maksilarnom i mandibularnom zubnom luku te negativno utjecati na mogućnosti adekvatnog provođenja oralne higijene, uz narušavanje estetike. U pojedinim slučajevima, kao posljedica otežanog provođenja oralne higijene, dolazi do nastanka upale. Upala gingive, uz sile povlačenja nabora usne šupljine (frenulum), može dovesti do daljnjeg gubitka pričvrstka, nastanka džepova pa čak i endodontskih komplikacija. Takvi su slučajevi česti u prednjoj mandibularnoj regiji, a njihovo liječenje predstavlja značajan klinički izazov. Nedavni rezultati naše istraživačke grupe ukazuju da tehnike Modified Coronally Advanced Tunnel (MCAT) i Laterally Closed Tunnel (LCT) mogu rezultirati predvidljivim prekrivanjem i povećanjem debljine tkiva na mjestima pojedinačnih i višestrukih recesija, uz dugotrajnu stabilnost, praćenu kroz razdoblje od 8 godina.

Cilj predavanja je:

1. Pružiti pregled o dijagnozi recesija i različitim faktorima (npr. faktori vezani uz pacijenti te kirurški faktori) koji mogu utjecati na ishod.

2. Prikazati MCAT i LCT uz prezentaciju slučajeva i kirurških videa terapije pojedinačnih i multiplih recesija povezanih s ortodontskom terapijom.

Predavanje 2

Keratinizirana gingiva oko zubi i implantata

Sažetak predavanja:

Pregledom literature mogu se pronaći različiti dokazi o važnosti keratinizirane gingive (KG) i periimplantatne keratinizirane sluznice (PIKM). Čini se da konsenzus dostupnih dokaza sugerira da u slučaju izvrsne individualne oralne higijene, ne postoji minimalna količina tih tkiva koja je nužna. Ipak, u svim drugim slučajevima, dovoljna količina KG ili PIKM pomaže u smanjenju nakupljanja plaka, upale, dubine džepa i gubitka kosti. Također preporučene su neke metode za povećanje KG i PIKM-a. Predavanje će razjasniti ulogu pričvrsne / keratinizirane gingive / sluznice dajući pregled aktualne literature s brojnim kliničkim slučajevima i rezultate vlastitih istraživanja. Također će biti dana praktična preporuka za rekonstrukciju keratiniziranog tkiva različitim metodama i materijalima, uključujući autografte i ksenografte.

Predavanje 3

Fotobiomodulacija kao dodatak parodontološkoj terapiji

Sažetak predavanja:

Fotobiomodulacija (PBM) je nedavno definirana kao oblik svjetlosne terapije koja koristi neionizirajuće oblike izvora svjetlosti, uključujući lasere, LED (eng. light emitting diode) i širokopojasno svjetlo u vidljivom i infracrvenom spektru. Sve valne duljine lasera imaju baktericidna i detoksikacijska svojstva važna za liječenje infektivnih bolesti poput parodontitisa i periimplantitisa. Postoji i sve veći broj dokaza koji ukazuju da laserska terapija parodonta smanjuje medijatore upale kao što su IL-1β IL6, TNF-a i MMP-8. U literaturi su opisani brojni parodontološki postupci na mekom tkivu koje se mogu izvoditi pomoću lasera, uključujući gingivektomiju, gingivoplastiku, frenektomiju, uklanjanje krvarenja mekog tkiva, koagulaciju donorskog mjesta na nepcu, ekscizije operkuluma i fibroma, uklanjnje mekih tkiva u bolesnika s poremećajima krvarenja, kliničkog produljenja kruna, otvaranja implantata, melaninska depigmentacija, liječenje afti, kao i remodeliranje vezivnog tkiva i poboljšanja metabolizma kosti (bio-stimulacijom niskoenergetskim laserom). Osim toga, laseri su se pokazali vrlo korisnima u uklanjanju hemangioma u usnoj šupljini i na usnama (diodnim laserom), minimalno invazivnim postukom i ne ostavljajući ožiljke. Tijekom predavanja predstavit će se novi biofotonski uređaj (gel / svjetlo) koji se primjenjuje kao dodatna terpija uz DSRP u liječenju parodontitisa. Klinička procjena ovog novog uređaja pokazala je značajno smanjenje svih kliničkih parametara do 12 mjeseci po završetku terapije, olakšala je instrumentaciju i smanjila potrebu za daljnjim kirurškim zahvatom.

Laseri različitih valnih duljina korišteni su uz konvencionalnu mehaničku parodontološku terapiju s kontroverznim rezultatima uslijed nedosljednih tehničkih i bioloških parametara. Trenutno ne postoji konsenzus o optimalnim parametrima za pojedine laserske uređaje i njihove specifične primjene. Ipak, većina studija ukazuje da laserska tehnologija pokazuje potencijal u liječenju parodontitisa i periimplantitisa. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se preporučila integracija ove tehnologije u našu terapiju.

Predavanje 4

Halitoza, tabu koji se može liječiti

Sažetak predavanja:

Neugodan tjelesni miris jedan je od najvećih tabua u društvu. Halitoza je opći pojam za zadah, porijeklom iz usne šupljine. Zadah iz usne šupljine može se povezati i s nekim patološkim stanjima ekstraoralnog porijekla, poput infekcija gornjih i donjih dišnih puteva, bolesti gastrointestinalnog trakta pa čak i metaboličkim bolestima koja uključuju jetru i bubrege. Ipak, najčešći izvori halitoze (80 do 90%) može se pronaći u usnoj šupljini, a uključuju bakterijske rezervoare kao što su dorzum jezika, slina i parodontni džepovi, gdje anaerobne bakterije razgrađuju aminokiseline koje sadrže sumpor – posljedično nastaju lakohlapljivi sumporni spojevi koji su dominantni elementi halitoze. Intraoralna halitoza predstavlja ogroman socijalni hendikep koji se može učinkovito liječiti, primjerice korištenjem strugača jezika i određenih sredstava za ispiranje usta. Predavanje će se usredotočiti na to kako se nositi s pacijentima s halitozom u stomatološkoj ordinaciji. Pružit će praktične informacije o terapiji halitoze i liječenju ovog „posljednjeg tabua“.

Predavanje 5

Estetska zona i opcije implantoprotetske rehabilitacije

Sažetak predavanja:

Implantoprotetska rehabilitacija estetske zone predstavlja veliki klinički izazov za koji je potrebna detaljna analiza, kako bi finalni estetski rezultat bio u harmoniji s ostatkom zubnog niza. Analizirajući indikacije, odnosno kliničke situacije, treba napomenuti: što je veći gubitak zubi, to je rehabilitacija složenija. Drugim riječima, nadomjestak jednog zuba u načelu je jednostavniji u odnosu na nadomjestak dva, tri ili više zubi u estetskoj zoni. Razlog tome je gubitak interproksimalne kosti koja predstavlja čvrstu potporu za interdentalne papile. Gubitkom dva ili više susjedna zuba koštani greben preoblikovat će se iz valovitog oblika u ravni, čime će izgubiti morfologiju koja osigurava prirodan izgled i poziciju mekih tkiva.

Ukoliko se govori o rehabilitaciji četiri sjekutića, ne postoji jasna i definirana klinička uputa koliko implantata postaviti i kakvu strategiju zauzeti. Naravno da strategija može uključivati koštanu regeneraciju, augmentaciju mekih tkiva, oblikovanje mekih tkiva i konačno izradu zadovoljavajućeg protetskog rada.  Međutim,  jedno od osnovnih i polaznih pitanja jest; koliko implantata ugraditi i u koje ih pozicije planirati?

Kao dvije osnovne alternative nameće se odluka treba li rehabilitaciju planirati izradom samostalnih krunica ili mostom. Opcija mosta daje nam širi izbor za odabir pozicija implantata, što može biti određena prednost, dok samostalne krunice diktiraju striktnu protetski vođenu ugradnju implantata.

Rehabilitacija estetske zone implantatima zahtjevan je zadatak koji se  treba temeljiti na detaljnoj dijagnostici uključujući 3D RTG dijagnostiku, estetsku analizu osmjeha i analizu mekih tkiva. Ugradnja implantata treba biti protetski vođena, njihova pozicija egzaktna u sve tri prostorne dimenzije, a  oblik finalne suprastrukture takav da osigura potporu i oblik mekim tkivima te adekvatnu estetiku.

Predavanje 6

Partial extraction therapy (PET) za multiple i susjedne implantate

Sažetak predavanja:

Partial extraction therapy: pomodna terapija? Što ona podrazumijeva? Koja su joj biološka načela? Što kaže aktualna literatura? PET je najnapredniji postupak za održavanje tvrdog i mekog tkiva u ekstrakcijskim mjestima, a naročito u slučaju multiplih i susjednih implantata. Cilj predavanja je prezentirati i objasniti prednosti PET-a za multiple i susjedne implantate te mogućnosti korištenja te vrste terapije.

Predavanje 7

Program za asistente i dentalne higijeničare

Sažetak predavanja:

  1. Kako djelovati na biofilm – novi pristupi u terapiji parodontitisa, mukozitisa i periimplantitisa
  2. Primjena antimikrobnih sredstava u kontroli biofilma
  3. Kako pravilno fotografirati pacijenta i važnost dentalne fotografije u stomatološkoj terapiji
  4. Kako uzeti otisak na implantatima