Prijava sažetaka

Prijava sažetaka

Molimo Vas pridržavajte se sljedećih uputa:

+ Sažetak postera mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku, dok jezik samog postera može biti ili hrvatski ili engleski.
+ Sažetak postera ne smije sadržavati više od 250 riječi.
+ Sva polja su obavezna.

+ Dimenzije postera su 120 cm (visina) i 80 cm (širina).

+ Tijekom kongresa će tročlana komisija odabrati najbolji poster za koji je predviđena nagrada iznenađenja.

Sažeci postera će biti objavljeni u tiskanom i elektroničkom obliku u časopisu Acta stomatologica Croatica u 2019. godini.

Rok prijave sažetaka je 1.05.2019. godine.

Znanstveni odbor će u roku od 7 dana nakon roka za prijavu sažetaka poslati obavijest autorima da li su sažeci prihvaćeni.

Hvala! Prijava sažetaka je završila.