Radionice

Radionica 1

Imedijatna implantologija

Sadržaj radionice

Polaznici radionice će se upoznati sa detaljima i tehnikama imedijatne implantologije.

Teme radionice su:

Postekstrakcijski implantat u estetskoj zoni s augmentacijom mekog tkiva

Ispravna ugradnja postekstrakcijskog implantata u 3 D zoni komfora

Augmentacija periimplantatnog prostora

Uzimanje transplantata vezivnoga tkiva s nepca tehnikom jednog reza

Tuneliranje vestibularnog mekog tkiva i insercija transplantata vezivnoga tkiva

Radionica 2

Mali resektivni kirurški zahvati i tehnike šivanja u parodontnoj kirurgiji

Sadržaj radionice

Mali kirurški zahvati u parodontologjii su značajni za mnoge aspekte restaurativne stomatologije. Naizgled se oni čine jednostavni za izvest ali postoje jasna pravila kako se takvi zahvati izvode. Polaznicima radionice će se pokazati i objasniti kako pravilno izvesti resektivne zahvate koji su važni za predprotetsku pripremu pacijenta. Ne manje važne su i tehnike šivanja kod takvih zahvata. Rezultati cijeljenja nakon kirurških postupaka uvelike ovise o preciznoj adaptaciji rubova rane i njihovom pričvršćivanju na okolna tkiva, odnosno na imobilizaciji same kirurške rane. Postizanje primarnog zatvaranja rane od iznimnog je značaja kod zahtjevnijih tehnika poput regenerativne i parodontne plastične kirurgije. Odabir prikladnog materijala u kombinaciji s odgovarajućom tehnikom šivanja u parodontnoj kirurgiji predstavlja ključ uspjeha kirurških zahvata. Primjena sredstava za bolje cijeljenje rane će također biti raspravljena. Nakon teoretskog dijela će se demonstrirati jednostavnije i složenije tehnike šivanja, a sudionici radionice će na modelu čeljusti vježbati prikazane tehnike kirurgije i šivanja.

Radionica 3

Suvremena inicijalna parodontološka terapija

Sadržaj radionice

Inicijalna parodontološka terapija kamen je temeljac parodontološkog liječenja te dio pretpripremne terapije ortodontskog, protetskog, implantološkog i restaurativnog liječenja. Radionica je formatom podijeljena na kraći, uvodni dio o liječenju parodontitisa te demonstracije i praktičnog rada na modelima. Teoretski dio osvrće se na suvremene dijagnostičke metode, široki spektar sredstava za oralnu higijenu (uz preporuke za njihovu upotrebu), strojnih i ručnih tehnika instrumentacije korijena te modernih dodataka parodontološkoj terapiji, poput fotodinamske terapije, lasera i hijaluronske kiseline. Predstavit će se također i noviji koncept, tzv. Guided Biofilm Therapy. Praktični dio radionice podrazumijeva vođene vježbe s ručnim instrumentima na modelima, a polaznici će imati i priliku isprobati strojne ultrazvučne i airpolishing instrumente. Pitanja te razmjena kliničkih nedoumica i iskustava se maksimalno potiču.

Radionica 4

Hijaluronska kiselina i PRP/PRF u estetici perioralne regije i dentalnoj medicini

Sadržaj radionice

Dentalna medicina današnjice podrazumijeva liječenje patoloških stanja tvrdih i mekih tkiva usne šupljine, ali i estetske korekcije perioralne regije. U tu svrhu mogu se koristiti različiti materijali, a u današnje vrijeme naglasak je na biološkim materijalima. U okviru ove radionice opisat će se osnovne karakteristike PRP/PRF tehnike te tehnike korištenja hijaluronske kiseline i filera u terapiji patoloških stanja i korekciji estetskih nedostataka.

Radionica 5

Laseri i njihova primjena u parodontologiji - kirurgija mekih tkiva pomoću diodnog lasera

Sadržaj radionice

Parodontologija osim nekirurške terapije, uključuje i veliki broj jednostavnijih i složenijih kirurških zahvata. Jednostavniji parodontološki kirurški zahvati, koji su u domeni i specijalista i primarnih doktora dentalne medicine, mogu se obavljati klasično ili pomoću diodnog lasera za kirurgiju mekih tkiva. Upotreba takvih modernih tehnologija može dodatno olakšati sam zahvat pacijentu i operateru, ponajviše zbog manje traume i boli te ponekad bržeg izvođenja samog zahvata, no potrebno je poznavati ispravnu indikaciju za primjenu, kao i koje su prednosti i nedostatci. Sudionici radionice imati će priliku, nakon teorijskog dijela, raditi na životinjskim modelima (svinjskim polovicama glave) s diodnim laserom za meka tkiva (Ultradent Gemini® 810 + 980, diodni laser s dvostrukom valnom duljinom). Neki od demonstriranih zahvata koje će imati priliku vježbati jesu mali kirurški zahvati kao primjerice mekotkivno produljenje kliničke krune, frenulektomija, gingivektomija i gingivoplastika.

Radionica 6

Digitalno vođena implantologija

Sadržaj radionice

Koje su prednosti digitalno vođene i planirane implantologije

Sudionici radionice će se upoznati i naučiti kako isplanirati digitalno vođenu implantaciju preko analize CBCT-a do preklapanja modela i pozicioniranja implantata. Kako izbjeći potenijalne greške kod planiranja takvih radova, te gdje se dešavaju najveći potencijalni problemi kod planiranja. Nadalje, vidjet će kako se izrađuju 3D printane vodilice na osnovu planiranog rada. Upoznat će se sa primjenom i slijedom posebnih kalibriranih svrdala tzv. One-Guide set-a koji se upotrebljavaju kod izvođenja digitalne implantologije. Biti će prikazane i kratke live operacije različitih slučajeva napravljenih pomoću digitalno isplaniranih vodilica

Radionica 7

All-on-4 – workflow

Sadržaj radionice

All-on-4 koncept terapije poznat je već dugi niz godina. U svojim začecima značajno osporavan, a danas veličan; takav koncept baziran na ugradnji 4 implantata, izbjegavanju regeneracije kosti i imedijatnom opterećenju danas predstavlja ozbiljnu alternativu kod terapija potpunih bezubosti gornje i donje čeljusti.

Obzirom na svoju kompleksnost koja se proteže od potrebe za 3D dijagnostikom, kirurškoj fazi koja zahtijeva svoje protokole i kiruršku spretnost, All-on-4 koncept zahtijeva i uključivanje protetske faze u sam kirurški postupak. Imedijatno opterećenje i laboratorijski postupci odmah se nadopunjuju i nastavljaju na kirurški postupak, stoga je timski rad u obliku kirurg-protetičar-laboratorij nužno neophodan. Sve navedeno potrebno je uobličiti u protokol rada kako bi se terapija odvijala sigurno i efikasno.

Cilj ove radionice je upoznavanje sa svim protokolima rada pri All-on-4 konceptu terapije; od 3D dijagnostike i planiranja, preko demonstracije kirurške faze na modelima, postavljanja abutmenta i konačnog uzimanja otiska za privremeni rad, čime se završava jedini kirurški postupak na pacijentu.
Zbog opsežnosti demonstracije i ograničenosti vremena te želje da se prikaže cjeloviti work-flow All-on-4 koncepta, sudionici radionice neće biti u mogućnosti samostalno raditi na modelima.

Radionica 8

Kirurške tehnike za rekonstrukciju intrakoštanih defekata, defekata furkacija i recesija. Dobitak pričvrsne gingive

Sadržaj radionice

Cilj ove radionice je predstaviti polaznicima različite rekonstruktivne tehnike za poboljšanje predvidljivosti kirurških zahvata rekonstrukcije intrakoštanih defekata, defekata furkacija i recesija te dobitak pričvrsne gingive.

Sljedeće tehnike će biti pokazane na svinjskim čeljustima:

  1. Terapijska intrakoštanih – i defekata fukracije s regenerativnim materijalima
  2. Tehnike šivanja za postizanje primarnog zatvaranja i optimizaciju stabilnosti rane
  3. Modificirana tehnika koronarno pomaknutog tunela
  4. Tehnika lateralno zatvorenog tunela
  5. Preparacije režnja poludebljine za fiksaciju autogenog transplantata ili kolagenog zamjenskog materijala za prekrivanje recesija i povećanje širine pričvrsne gingive
  6. Tehnike uzimanja vezivnog transplantata s nepca
  7. Tehnike šivanja za zatvaranje donorskog mjesta na nepcu
  8. Korištenje autogenih vezivnih transplantata ili kolagenog zamjenskog materijala za prekrivanje recesija i povećanje širine pričvrsne gingive
  9. Tehnike šivanja za fiksaciju transplantata
  10. Tehnike šivanja za koronarno pomaknuti režanj i zatvaranje režnja

10. Tehnike šivanja za koronarno pomaknuti režanj i zatvaranje režnja

 

KONGRESNA RADIONICA POPUNJENA!